top of page

Informace pro spotřebitele

Na základě ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátní kanceláří/advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora. Kontakt a další informace lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

skládaný Books
bottom of page